Γυάλινες Φυάλες Οινοποιείου Γκίνης

Ο οίνος είναι είναι το πιο υγειές και το υγιεινότερο ποτό.

ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΙΑΚΑ

ΗΜΙΓΛΥΚΑ

ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΑΚΑ

Πλαστικές Φιάλες Οινοποιείου Γκίνης

Ο οίνος είναι είναι το πιο υγειές και το υγιεινότερο ποτό.

ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΙΑΚΑ​

Λευκός
Ροζέ
Ερυθρός
Ρετσίνα

ΗΜΙΓΛΥΚΑ

Ερυθρός Ημίγλυκος
Ροζέ Ημίγλυκος
Λευκός Ημίγλυκος

ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΑΚΑ

Μαλαγουζιά
Μοσχοφίλερο
Μοσχάτο
Μοσχάτο Ροζέ
Merlot - Syrah
Αγιωργίτικο

Ασκοί Οινοποιείου Γκίνης

5lt – 10lt – 20lt

Ασκοί Πράσινοι
Ασκοί Κόκκινοι