Οι εγκαταστάσεις μας

ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

Το οινοποιείο βρίσκεται στα Μέγαρα Αττικής,  σε απόσταση 200 μέτρων από τον κόμβο Πάχη-Μεγάρων του οδικού άξονα Αθηνών-Κορίνθου. Η κομβική θέση του οινοποιείου καθώς αυτό βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη της 1.5 ώρας από σημαντικές αμπελουργικές ζώνες όπως η Αττική, η Βοιωτία, η Αχαΐα και η Κορινθία ευνοεί την επιλογή πρώτης ύλης άριστης ποιότητάς καθώς και την ελάχιστη καταπόνηση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Η παραγωγική δυνατότητα των εγκαταστάσεων ξεπερνά τις 3000 τόνους ετησίως και χρησιμοποιείται ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός.

Στο χώρο παραγωγής στεγάζονται εκραγιστήρας, πνευματικά πιεστήρια, ανοξείδωτες δεξαμενές λευκής και ερυθράς οινοποίησης, δεξαμενές σταθεροποίησης καθώς και όλα τα απαραίτητα φίλτρα διάυγασης. Οι ψυκτικές μονάδες εγγυώνται τη διατήρηση των ιδανικών θερμοκρασιών του οίνου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στο χώρο εμφιάλωσης βρίσκεται υπερσύγχρονη εμφιαλωτική γραμμή και ακολουθούνται τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειάς.

ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Οι αυξανόμενες ανάγκες και η διαρκής βελτίωση ώθησαν στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων σε απόσταση μικρότερης του ενός χιλιομέτρου από το οινοποιείο, με ανοξείδωτες δεξαμενές δυναμικότητας 1650 τόνων. Ο φυλασσόμενος χώρος των νέων εγκαταστάσεων αποτελεί και χώρος στάθμευσης για τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων που μπορούν να καλύψουν κάθε πιθανή ανάγκη μεταφοράς.